Dziś jest , r.
giweather joomla module

W sobotę 6 listopada w godz. 10–14 zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania nowowybudowanej oczyszczalni ścieków w Jonkowie. Zainteresowani poza zwiedzeniem będą mogli zapoznać się z membranową technologią oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia położona jest w Jonkowie przy ulicy Lipowej (za dawną kotłownią osiedlową).

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Państwu, aby trudowi wkładanemu w  edukację towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek uczniów. Niech Wasza praca - Szanowni Nauczyciele - przyczyni się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego, ogromna jest bowiem rola pedagogów, którzy swoją postawą potrafią kształtować młode pokolenia.

Wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko                        Przewodniczący Rady Gminy - Leszek Domin

W dniach 3-5 września 2010r. odbyła się trzecia wizyta przedstawicieli samorządu jonkowskiego w Obwodzie Kaliningradzkim. Wyjazd do Rosji był konsekwencją nawiązanych wiosną 2009 roku kontaktów z Rejonem Guriewskim. Złożona przez polską delegację wizyta powiązana była ze świętem tego miasta.

Oficjalną częścią wyjazdu było spotkanie z władzami zaprzyjaźnionego samorządu oraz pozostałymi delegacjami (polskimi oraz białoruskimi). Podczas wspólnych rozmów omawiano bieżące sprawy związane z współpracą partnerskich samorządów. Szczególny nacisk położono na techniki zarządzania w administracji publicznej oraz wspieranie wymiany dzieci i młodzieży szkolnej obu regionów. Rozmawiano także o pogłębianiu znajomości tradycji i kultury oraz szczegółów współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie obu jednostek.
Po zakończeniu rozmów delegacje przekazały upominki władzom Guriewska. Przedstawiciele samorządu jonkowskiego wręczyły merowi Guriewska - Siergiejowi Podolskiemu oraz przewodniczącemu lokalnej Dumy - Siergiejowi Kulikowowi - tablicę kierunkową z napisem "Jonkowo 140 km". Obdarowani otrzymali również zaproszenie do Jonkowa na Napoleoniadę 2011.
Następnie całość uroczystości przeniosła się na plac centralny, gdzie gospodarze zaprezentowali widowisko plenerowe połączone z przemarszem wszystkich grup zawodowych. Złożono także kwiaty pod pomnikiem Stefana Gurieva.
Kolejnym punktem uroczystości była lustracja zaprezentowanych stoisk i kramów. Goście mieli również okazję obejrzeć inscenizacje walk z przełomu 1944 i 1945 roku oraz występy lokalnych grup muzycznych i tanecznych. Całość obchodów zakończyła się pokazem fajerwerków.

GALERIA ZDJĘĆ >>

W samo południe 23 sierpnia 2010 roku dokonano uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę bloku żywieniowego wraz z salą dydaktyczną przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jonkowie.

W sobotę 21 sierpnia 2010 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie wozu bojowego Mercedes - Benz Atego należącego do OSP Jonkowo Samochód pozyskano wczesną wiosną dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2007-2013. Całkowity koszt wyniósł 578 tys. zł., z czego 80% pochodziło z Osi 6 - RPO.

Dobiegają końca prace związane z przebudową drogi powiatowej w Mątkach.