Dziś jest , r.
giweather joomla module

Projekt „Dyrektor szkoły/placówki I kadencji” realizowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie pod kierunkiem p. Józefa Paszuka, wspiera dyrektorów, którzy rozpoczynają kierowanie placówkami oświatowymi.

20191021 01Spotkania w ramach projektu odbywają się cyklicznie i poświęcone są zagadnieniom z różnych obszarów dotyczących oświaty. Do tej pory wszystkie szkolenia odbywały się w ośrodku W-MOD w Olsztynie.

Dnia 16 października dyrektorzy szkół po raz pierwszy zebrali się poza ośrodkiem – tym razem na terenie Szkoły Podstawowej we Wrzesinie. Spotkanie we wrzesińskiej szkole otworzył Wójt Gminy Jonkowo p. Wojciech Giecko. Pan Wójt w swoim powitaniu wspominał o roli Organów Prowadzących w zarządzaniu szkołami.

Po oficjalnym otwarciu pani dyrektor SP we Wrzesinie miała okazję powiedzieć kilka słów o swojej szkole oraz zaprezentować przykładowe działania pozalekcyjne pokazujące, w jaki sposób można realizować cele i zadania szkoły zawarte w postawie programowej kształcenia ogólnego. Szczegóły działań, o których mówiła pani dyrektor, przybliżyli gościom uczniowie szkoły, którzy pod kierunkiem nauczycieli p. Izabeli Kędzierzawskiej i p. Rafała Zasańskiego przygotowali dwie prezentacje. Pierwsza dotyczyła projektu literackiego „Dziecięcym Piórem”, druga – „Kalejdoskop Kompetencji” – projektu rozwijającego kompetencje kluczowe.

Po prezentacji odbyło się szkolenie poświęcone zagadnieniu Oceniania Wewnątrzszkolnego, które poprowadził p. Wojciech Tański – konsultant W-MODN w Olsztynie.

Niezmiernie miło było nam gościć w naszej szkole pracowników W-MODN w Olsztynie oraz Dyrektorów z województwa warmińsko-mazurskiego. Bardzo dziękujemy za przybycie, dobre słowa oraz ciepły i serdeczny klimat.

GALERIA ZDJĘĆ