Dziś jest , r.
giweather joomla module

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

Autobusy zakupione przez naszą gminę w ramach przetargu „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” nie tylko dotarły z Turcji do siedziby firmy MMI sp. z o.o w Zbyszewie koło Słupska, ale przechodzą również ostatnie prace dostosowujące do warunków zapisanych w specyfikacji. W najbliższych dniach autobusy powinny pojawić się w Jonkowie.

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, iż pracownicy firmy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. odwiedzają obecnie mieszkańców Gminy Jonkowo w miejscowościach: Wrzesina i Jonkowo (ulica Bławatna, Koralowa, Lipowa, Poranna, Promykowa, Różana, Słoneczna, Spacerowa, Widokowa, Wschodnia) w związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg w Elblągu, przekazuje informację o zasadach zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019/2020.

Biuro ZIT w Olsztynie wraz z firmą EU-Consult z Gdańska aktualizuje koncepcję rozwoju dróg rowerowych, która powstała w 2009 r. i dotychczas obejmowała tylko Olsztyn. Teraz będzie dotyczyła także gmin MOF Olsztyna.

Zakończyły się prace przy utwardzaniu drogi Porbady - Wrzesina, które realizowane są w ramach projektu pt.: „POPRAWA EKOMOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY JONKOWO”.