Dziś jest , r.
giweather joomla module

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z ujęć i sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jonkowie ogłasza publiczny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Mercedes 207D