Dziś jest , r.
giweather joomla module

Protokół z konsultacji społecznych, które odbyły się w terminie od 8.12.2015r do 31.12.2015r.

Konsultacje dotyczyły zadania pn "Przebudowa drogi gminnej Wrzesina – Porbady – Godki Nr 157004N".

Projektowana inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej Wrzesina – Porbady – Godki Nr 157004N na odcinkach:

Zakres robót związanych z przebudową drogi gminnej Wrzesina – Porbady – Godki Nr 157004N obejmuje:

  • poprawę systemu odwodnienia drogi poprzez odmulenie rowów przydrożnych,
  • przebudowę chodników w miejscowości Wrzesina,
  • przebudowę zjazdów i skrzyżowań.

Przebieg konsultacji:

Informacje na temat przebudowy drogi gminnej wraz z planem orientacyjnym oraz mapami szczegółowymi zamieszczono na stronie internetowej. Każdy z mieszkańców mógł zapoznać się z projektem przebudowy drogi oraz skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczając swoje spostrzeżenia, wnioski bądź uwagi.

Wszystkie wnioski zostały przyjęte i zostaną rozpatrzone z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów i wymogów.

Podsumowania wniosków przedstawiono w załączniku do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Załącznik

  1. Podsumowanie wniosków mieszkańców

Załącznik nr 1

W terminie przeprowadzonych konsultacji społecznych (8.12.2015r do 31.12.2015r.) wpłynął jeden wniosek, który dotyczył problemu wjazdu na posesje nr 133 obręb Wrzesina w związku z przebudowywaną drogą oraz z projektowaną zmianą organizacji ruchu drogi z dwukierunkowej na jednokierunkową. Zmiana organizacji ruchu spowodowałaby konieczność przebudowy zjazdu.

W związku z planowaną inwestycją zgodnie z zadaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego została zaproponowana mieszkańcom koncepcja nowego jednokierunkowego porządku ruchu. Zmiana organizacji ruchu związana jest z poprawą bezpieczeństwa zarówno kierujących jak i pieszych. Na zebraniu w dniu 27.05.2015r. zostało przeprowadzone głosowanie w sprawie akcentacji przedstawionego projektu jednokierunkowego porządku ruchu drogowego. W wyniku głosowania  „za” było 21 osób, „przeciw” - 0 osób, „wstrzymało się” - 0 osób.

pdf  TREŚĆ PROTOKOŁU >> (format pdf, ~39,5k)